Система корпоративного управління

Сильне корпоративне управління забезпечує для наших працівників, постачальників, клієнтів та інших осіб, зацікавлених у фінансових і господарських результатах Компанії, прозорість, видимість і підзвітність. Сильне корпоративне управління також допомагає забезпечувати підтримку хорошої репутації Компанії, яка провадить господарську діяльність відповідно до найвищих етичних принципів, при цьому дотримується своїх юридичних зобов’язань і є цінним членом спільнот, у яких здійснює свою діяльність.

Система корпоративного управління «Контінентал Фармерз Груп» була створена з урахуванням передових міжнародних стандартів і практик.

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Стратегічне керівництво й управління діяльністю правління здійснює Наглядова рада, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Задля забезпечення ефективнішого нагляду створено низку консультативних комітетів, підпорядкованих Наглядовій раді.

У якості іншого рівня системи корпоративного управління Компанії створено Групу правління, яка безпосередньо відповідає за повсякденну господарську діяльність і прибутковість компанії. Окрім цього, є Голова правління, який підпорядковується безпосередньо Наглядовій раді й відповідає за виконання рішень та ініціатив ради, а також за забезпечення безперебійної роботи підприємства за допомогою вищого керівництва.

Організаційна структура