Ризики та
комплаєнс

Департамент ризик-менеджменту та комплаєнсу «Контінентал Фармерз Груп» був створений на початку 2020 року. Він підпорядковується Наглядовій раді та Голові правління Компанії.

Цільова модель системи ризик-менеджменту та комплаєнсу враховує впровадження передової практики, відповідної моделі трьох ліній оборони й прогресивної інтеграції ризик-менеджменту в бізнес-процеси всіх рівнів, щоб ефективно управляти ризиками та використовувати можливості різних підрозділів Компанії.

У «Контінентал Фармерз Груп» розуміють, що ризик-менеджмент підприємства є стратегічною перевагою нашої компанії. Ми виявляємо й оцінюємо ризики та можливості за допомогою єдиного класифікатора ризиків і централізованих реєстрів ризиків на всіх рівнях компанії.

Надійна система ризик-менеджменту Компанії працює як із гори вниз, так і знизу вгору, забезпечуючи усвідомлення працівниками на всіх рівнях корпоративної готовності нести ризики, а також сприяти у виявленні, розгляді та передачі на наступний рівень розгляду у відповідних випадках будь-яких ризиків, що виникають у ході господарської діяльності.

У основі нашої програми комлаєнсу лежить цілеспрямована увага, яка приділяється діловій етиці та культурі. Окрім цього, «Контінентал Фармерз Груп» прагне забезпечувати ділову поведінку, що охоплює порядність дій на ринку, а також належну ділову поведінку в стосунках із клієнтами та Компанією.

Найбільш пріоритетними завданнями Директора департаменту з ризик-менеджменту та комплаєнсу є узгодження практики ризик-менеджменту та комплаєнсу з заявами Групи щодо стратегічного напрямку, етики та цінностей, а також сприяння виникненню культури управлінських рішень, що враховують усі ризики, та неухильне вдосконалення програми комплаєнсу, а також системи внутрішнього контролю та ризик-менеджменту.